E-poe kasutustingimused

  • postikulu SmartPosti automaati 3,19€  
  • Tallinna piires võimalik käest-kätte kauba üleandmine ja toodete proovimine

Ostutingimused.

1. Ostutingimuste kehtivus
1.1. Ostuingimused kehtivad stiilitarid.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Stiilitarid OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipood toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes ja hindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipoe lehel.
1.4. Stiilitaride e-poest ostes, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnainfo
2.1. Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Käibemaks ei sisaldu hinnas ega ei lisata hinnale.
2.2. Ostule lisandub transpordi hind (Eestis) SmartPosti automaati 3,19€.
2.3. Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kehtib Kliendi jaoks hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
3.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.
3.3. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus. Tellimuse eest tasumine toimub arve alusel.
3.4. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

4. Tellimuse täitmise tähtaeg ja kohaletoimetamine
4.1. Tooted postitame Kliendile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
4.2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates ostulepingu jõustumisest.
4.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4.4. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on postiasutusele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5. Tagastamisõigus
5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poest ostetud tooted tagastada 14 päeva jooksul.
5.2. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt ujumis- ja päevitusriided) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.
5.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata. Klient vastutab kaubaga tutvumisel kauba väärtuse vähenemise eest, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
5.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
5.5. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
5.6. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient. Stiilitaride e-pood kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust.
5.7. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressile info@stiilitarid.ee või vabas vormis avaldus, mis sisaldab järgmiseid andmeid: ostja ees- ja perekonnanimi, tootekood, arve number, pangakonto number (kuhu tagastatud toote eest raha kanda).
 5.8. Kaup tuleb tagastada Stiilitarid e-poele hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest ehk kauba jõudmisest Kliendi pakiautomaati.

Tagastatav kaup tuleb antud aja jooksul saata järgmisesse pakiautomaati:

* Itella SmartPost: Tallinna Mustika Keskus; tel. (+372) 53 918 654.

5.9. Veebipood tagastab raha avalduse ja kauba kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

 6. Vääramatu jõud
6.1. Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

7. Isikuandmete töötlemine
7.1. Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8. Pretensioonide esitamise kord
8.1. Stiilitaride e-pood müüb kasutatud või vähekasutatud tooteid.
8.2. Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Pretensiooni käsitlemisel tuleb arvestada asjaoluga, et tegemist on kasutatud toodetega ja tootjapoolne garantii puudub.
8.3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
8.4. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).
8.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@stiilitarid.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.
Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
9.2. Kui Kliendil on esinenud probleeme internetist ostetuga, võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Seda ainult juhul kui elate EL-is ja ka kaupmehe asukoht on EL-is.