Kuidas osta facebooki poest?

Ava soovitud toode, ning saada meile sõnum ostusooviga vajutades selleks „Sõnum“ nuppu.

Lisa sõnumisse SmartPosti automaat, kuhu soovid pakki saada ning enda nimi ja telefoni number.

Peale sõnumi saamist tellimus kinnitatakse ja väljastatakse Sulle arve.

Kaup pannakse teele pärast makse laekumist.

Ostutingimused.

1. Ostutingimuste kehtivus                                                                                                                                                  1.1. Ostutingimused kehtivad https://www.facebook.com/stiilitarid/shop/ veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Stiilitarid OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipood toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes ja hindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebipoe lehel https://www.facebook.com/stiilitarid/shop/                                                                          1.4. Stiilitaride e-poest ostes, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.                    

2. Hinnainfo                                                                                                                                                                           2.1. Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes. Käibemaks ei sisaldu hinnas ega ei lisata hinnale.
2.2. Ostule lisandub transpordi hind (Eestis) 3,19€. Tallinnas võimalik kokkuleppeliselt ka käest-kätte üleandmine.  2.3. Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kehtib Kliendi jaoks hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine.                                                                                                         3.1. Tellimus tuleb vormistada läbi stiilitaride e-poe ostukeskkonna facebookis.                                                             3.2. Ostuleping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse peale arve tasumist Kliendi poolt.

4. Tellimuse täitmise tähtaeg ja kohaletoimetamine                                                                                                         4.1. Tooted postitame Kliendile hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.                                                                                        4.2. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4.3. Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on postiasutusele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

5. Tagastamisõigus                                                                                                                                                             5.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poest ostetud tooted tagastada 14 päeva jooksul.                   5.2. Tagastataval tootel peab alles olema Stiilitaride e-poe poolt lisatud kleebis-tooteartikkel.                                5.3. Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Klient.
5.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@stiilitarid.ee või vabas vormis avaldus, mis sisaldab järgmiseid andmeid: ostja ees- ja perekonnanimi, tootekood, arve number, pangakonto number (kuhu tagastatud toote eest raha kanda).                                                                                    5.5. Kaup tuleb tagastada Stiilitarid e-poele hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest ehk kauba jõudmisest Kliendi pakiautomaati. Kaup tuleb antud aja jooksul saata järgmisesse pakiautomaati:                                                   * Itella SmartPost: Tallinna Mustika Keskus, tel. (+372) 53 918 654.                                                                                     5.6. Veebipood tagastab raha avalduse ja kauba kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

6. Vääramatu jõud                                                                                                                                                               6.1. Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

7. Isikuandmete töötlemine                                                                                                                                                     7.1. Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
7.2. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

8. Pretensioonide esitamise kord                                                                                                                                         8.1. Stiilitaride e-pood müüb kasutatud või vähekasutatud tooteid.                                                                              8.2. Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Pretensiooni käsitlemisel tuleb arvestada asjaoluga, et tegemist on kasutatud toodetega ja tootjapoolne garantii puudub.
8.3. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
8.4. Müüja ei vastuta asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimisel asja lepingutingimustele mittevastavust teadis või pidi teadma (Võlaõigusseadus § 218 (4)).
8.5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@stiilitarid.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
8.6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest

9. Kliendi õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole                                                                                             9.1. Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.                                                                                                                                                                                 9.2. Kui Kliendil on esinenud probleeme internetist ostetuga, siis on võimalus kohtuvälise lahenduse leidmiseks kasutada ODR-platvormi (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine kaebuste lahendamine):  http://ec.europa.eu/odr .Seda ainult juhul kui elate EL-is ja ka kaupmehe asukoht on EL-is.